YOFF 2014 Diploma

YOFF 2014
Tid: 2014-01-01–12-31
Kontakta fem nationalparker från Rumänien (YOFF) plus 10 av andra länders nationalparker inkl 2 världsdelar.
Diplomet är gratis och ges ut som en PDF-fil. Ansök med loggutdrag till  fenyo3jw(at)yahoo.com
Vill du ha ett pappersdiplo kostar det 5 Euro och loggutdrag skall då sändas till Fenyo Stefan Pit, P.O. Box 19-43, RO-033210 Bucuresti 19, Rumänien.

SM6DEC Bengt
Share