YCP ES5TV ”ES9C” ARI DX 2016

Den upplevelsen man får av att komma till ett annat land och köra Contest

är ett äventyr i sig själv. Skillnaden mellan de aktiviteter vi haft på

SK3W under WPX är inte så stor i utformning och tillvägagångssätt.

Däremot så är det svårt att snabbt komma in i hur stationen fungerar

och deltagaren ställs inför språkliga utmaningar då vi kommunicerar på

fl era olika språk.

Första intrycket var mejlet jag fi ck från Tonno ”ES5TV” där han beskrev

grundläggande hur testet kommer att gå tillväga då vi ska köra i

klassen ”M/S HP” med tre olika positioner (RUN/S&P/MULT).

Jag ankom till Estland under fredagen vilket gav oss mer tid att träff a

de andra deltagarna, köra några QSO från stationen samt träff a några

gamla och nya vänner. Under ankomsten gick vi även en rundtur runt

stationen och kollade på de som var kvar av den raserade masten samt

den mastodonta 15 m stacken.

Det man fi ck lära sig när man kom dit var att innan man kör test så går

man till Saunan (bastun) vilket inte alls var nytt för oss från norr.

Förutom de estländska deltagarna så var det jag (SA2BLV) från Sverige,

Teodora från Bulgarien, Dagi ”ET3AA club station” från Etiopien

och Fiodor från Italien.

ARI testen startade klockan 3 på lördagen och vi hade en bra rate tills

vår vän Aurora Borealis slog till.

ES5TV

Magnetometern fi ck frispel och K index låg konstant på 8 vilket medförde

att de låga banden var de enda som var öppna och det blev svårt att

nå stationer i Amerika. Tur att multiplarna var Italienare och dom hördes

lika bra som alltid. Under testen fi ck Tonno lämna oss på stationen med

de andra då han fi ck en son.

Sammanfattningsvis så var denna aktivitet fruktansvärt trevlig, maten

var mycket god tack vare vår kock som bara pratade ryska och estländska

och jag uppmanar även fl er ungdomar till att söka till YCP aktiviteterna.

// 73 DE SA2BLV

 

SA2BLV Peter
Share