World Heritage Sites Award – WHSA

whsa

Italienska ARI utger det här diplomet till lic radioamatörer och SWL för kontakter med olika världsarvsplatser, enl UNESCO förteckning. För diplomet är alla “Heritage” listade med en unik beteckning. Förteckningen och fullständiga regler finns på hemsidan http://www.whsa.info
Grunddiplom utges för 10 platser.
För Sverige är i dagsläget 33 världsarv redovisade. Exempel på dessa är:
WH-SE001     AGRICULTURAL LANDSCAPE IN SOUTHERN ÖLAND – JO86GL
WH-SE002     BIRKA AND HOVGÅRDEN: Birka – JO89SH
WH-SE003     BIRKA AND HOVGÅRDEN: Hovgården – JO89SI
WH-SE004     CHURCH VILLAGE OF GAMMELSTAD, Luleå – KP15AP
WH-SE005    ENGELSBERG IRONWORKS . JO89AX
WH-SE006    HANSEATIC TOWN OF VISBY – JO97DP
WH-SE007    HIGH COAST / KVARKEN ARCHIPELAGO: High Coast – JP92GX

SM6DEC Bengt
Share