Worked all States with W1AW Award

Centennial_Banner_Art
Tidsgräns: kalenderåret 2014.
ARRL klubbstation W1AW kommer att köra från alla 50 stater under 2014.
T ex: W1AW/2, W1AW/6, etc.
Genomför en kontakt med W1AW i varje stat.
Detaljer för ansökan kommer på hemsidan http://www.arrl.org/ vad det lider.

Den 18 feb är W1AW/6 QRV från Kalifornien.
Den 19-25 feb W1AW/8 från Michigan och W1AW/4 från Florida.

SM6DEC Bengt
Share