SSA-DØ Web-SDR mottagare på Kvarnberget

Under Alfrida-stormen i vintras drabbades SSA-distrikt Ø Web-SDR mottagare av driftstörningar och avbrott. Det visade sig vid inspektion att ett flertal träd ramlat ner och skadat kabeln för strömförsörjningen till mottagaren. Kabeln till mottagaren går 800 meter genom mycket oländig terräng i skogen. I veckan samlades ett “röjningsteam” för att röja upp längs kabeln fram till mottagarstationen. Kabeln skarvades och hängdes upp på plats igen. Det var ett styvt jobb för de tre personer som var engagerade i arbetet, phu!

På “göra-listan” står nu att montera ny transformator till strömförsörjningen samt att uppdatera logiken i mottagaren. Mer information kommer när det är klart “stay tuned”.

Mottagaren driftas av SKØUX klubbstation på Kvarnberget i Täby norr om Stockholm. Platsen är vald så att mottagningsförhållandena skall vara bra samt att påverkan från aktiviteter på SKØUX inte skall störa mottagningen.

Dag SMØKDG hänger upp kabeln igen


Sven-Erik SMØWAV och Gunnar SMØOTX med den trasiga kabeln

viceDL0 Sven-Erik
Share