VUSHF 2017 – uppföljning

En kort uppföljning av mötet: Det finns en video som SM6CKU gjort från Tjörn-mötet upplagt på Youtube och en del information har tillkommit på hemsidan för den intresserade.

73′
Mats, SM6EAN

 

SM6EAN Mats
Share