Verksamhet

Verksamheten inom sektion VHF/UHF/SHF omfattar frekvenser över 30MHz och bland annat följande områden:

* Information till medlemmarna om utveckling och aktiviteter.

* Trafikfrågor.

* Bevakning av teknisk utveckling.

* Presentationer och tester av utrustning.

* Artiklar i QTC om byggprojekt och tekniska lösningar.

* Avstörningsfunktion (i samråd med sektion HF).

* Fyrar.

* Testverksamhet.

* RPO (Radiopejlorientering).

* Kontakter med IARU VHF-kommitte och dess undergrupper.

* IARU Monitoring System (i samarbete med sektion HF).

Share