Funktionärer

E-postadress hittas genom att söka i SM Callbook i högerspalten.

Sektionsledare, VHF-Manager
SM6EAN, Mats Espling
Ekehöjdsgatan 23
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
0705-404251
Mikrovågsmanager
SM6AFV, Jens Tunare
Petared Holmelund
517 92 BOLLEBYGD
033-285514
Spaltredaktör QTC, V/U/SHF
SM6CEN, Håkan Berg
Prosten Ullmans väg 16
439 31 ONSALA
0300-62684
Tävlingsledare V/U/SHF
SM4HFI, Jan Wedin
Nämndemansvägen 21
791 61 FALUN
023-711994
Bitr. tävlingsledare V/U/SHF
SM6NZB, Tommy Björnström
Dr. Sydowsgatan 32 2tr
413 24 GÖTEBORG
031-7412572
Fyrfunktionär V/U/SHF
SM6CEN, Håkan Berg
Prosten Ullmans väg 16
439 31 ONSALA
0300-62684
Repeaterfunktionär
SM5OXV, Urban Ohlsson
Bohnstedts väg 44
640 43 ÄRLA
016-70491
Biträdande repeaterfunktionär
SM0MMO, Jouni Lundberg
Alpvägen 10A
146 50 TULLINGE
APRS-funktionär
SM6JOC, Björn Andersson
Box 10038
400 70 GÖTEBORG
031-550970
Satellitfunktionär
SM7WSJ, Håkan Harrysson
Marsås Norregård 12
335 74 HILLERSTORP
0370-22277
Första-lista och DX rekord 50 MHz
SM6CMU, Ingemar Olsson
Krokvägen 4
434 92 VALLDA
0300-27944
Första-lista och DX rekord 144 MHz och högre
SM7ECM, Anders Pettersson
Hökvägen 111
245 62 HJÄRUP
040-465606
Topplistan
SM7GVF, Kjell Jarl
Hössjö Torparegård 5
342 63 MOHEDA
0472-71200

SSA:s officiella lista:

Sektionsledare
VHF-manager
Tävlingsledare
Vice tävlingsledare
Repeaterfunktionär
Vice repeaterfunktionär
Fyrfunktionär
Mikrovågsmanager
Satellitfunktionär
Topplistan
Första-lista och DX rekord 50 MHz
Första-lista och DX rekord 144 MHz och högre
APRS-funktionär

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Share