Funktionärer

Sektionsledare
VHF-manager
Tävlingsledare
Vice tävlingsledare
Repeaterfunktionär
Vice repeaterfunktionär
Fyrfunktionär
QTC - VUSHF
Mikrovågsmanager
Satellitfunktionär
Topplistan
Första-lista och DX rekord 50 MHz
Första-lista och DX rekord 144 MHz och högre

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Share