Verksamhetsberättelse 2018 – Distrikt 0

Verksamheten i distriktet har varit omfattande under föregående år, 2018. Bland annat har ett flertal nya radioamatörer examinerats som ett resultat av kursverksamheter hos olika klubbar i distriktet.
Exempel på viktigare verksamhet under året:

Distriktsmötet arrangerades i år på KTH studentkår. Vid mötet den 25:e mars valdes Ann SM0ZEU enhälligt till distriktsledare för en period av två år. Ann har valt Sven-Erik SMØWAV till vice distriktsledare. Valberedningen fick också förnyat förtroende för de kommande två åren, Robban SMØTAE, Magnus SAØMAD och Carl-Mikael SAØAZS

Fyra klubbledarmöten har arrangerats på följande platser: SK0MT i Täby, SK0UX på Kvarnberget, hos Ann SM0ZEU och Gunnar SM0OTX på Resarö samt på SK0QO. Mötena har samlat mellan 11 och 18 personer.

Field days/aktiviteter
1
Beredskapsdagen arrangerades på Vaxholms Kastell före midsommar, med SK0MT som ansvariga. Ett flertal besökare var intresserade av våra amatörradioaktiviteter. Vi, dvs amatörradion syntes!
2. Amatörradio på S:t Eriks isbrytare, ansvariga SK0ZA och SK0QO
3. Ann SM0ZEU hade tagit initiativ Ladies night, mötet arrangerades hos SK0MT. Mötet av mycket uppskattat.
4. Besök i Ytterby Gruva, i samband med klubbledarträff.
5. SK0QO: arrangerade en fieldday i samverkan med grannföreningen SK0MG den 22:a september. Samma helg arrangerades SE0MILA.
6. SK0QO Södertörns Radioamatörer arrangerade i oktober traditionell loppis. 290 personer kom till den nya lokalen som var mycket trevlig och ändamålsenlig.

SDR-RX. Arbetet med att färdigställa utrustningen hos SK0UX på Kvarnberget blev klar i december månad. Instruktioner för hur man kan nå mottagaren har lagts ut på SSA D0-sida på Internet.

Utbildning. Amatörradiokurser har arrangerats av SK0MT Täby Sändaramatörer och SK0MG Stockholms Läns Radioamatörer, med totalt ett 30-tal deltagare. Kurserna har resulterat i ett flertal nya radioamatörer. Antalet nya SA-signaler är oklart.

Provtillfällen har genomförts hos följande klubbar – SK0MG och SK0MT.

CW-kurserna under ledning av DZB, TAE och FDO avslutades i april. Totalt har 27 personer deltagit, 10 hos SK0QO och 17 hos SK0MT.

Arbete med att ta fram nytt utbildningsmaterial har initierats av en grupp under ledning av Jonas SM5PHU och med ett flertal deltagare från distrikt 0.

DL0-sidan uppdateras kontinuerligt.

Digital repeater. SK0MT har arbetat med att sätta upp en digital repeater i Täby. Avsikten är att den skall kunna hantera D-Star och C4FM samt vanlig analog trafik. Fintrimning av utrustningen återstår. En D-Star repeater har under åtet kommit i ”luften” söder om stan med signalen SK0QO.

Besöksstation Tekniska Museet. Drygt 50 operatörer bemannar besöksstationen. Stationen är bemannad onsdag, lördag och söndag. Remotestation finns på Gålö.

En 55tums TV-skärm har införskaffats till operatörsplatsen. Tanken är Tv:n även skall kunna användas vi externa evenemang. Tv:n har varit ett bra hjälpmedel för att dra in besökare till amatörradiostationen.

viceDL0 Sven-Erik
Share