Väderöbod 24-27 Maj

GBGDX – Göteborgs DX Gäng kommer att köra en helt portabel expedition. Tider och möjlighet är mycket beroende av väder och om det går att lägga till på ön. Två stationer kommer att vara i luften, varav den ena med slutsteg när elverken är igång, resten av tiden kör vi batteridrift. QRV på 80-10m beroende på konditioner, tyvärr endast telefoni då vi inte lyckades lura med någon telegrafioperatör i år.
IOTA: EU-043      WFF: SMFF-3716      SCA: 1435 (Tanum)      SWA: 1218
73 de SM6XMY/Tomas, SM6UQL/Bengt & SM6U/Rick

SM6ZEM Hans-Christian
Share