Utrymme för 5G-tester, 3,4GHz

Nu aviserar PTS utrymmet för 5G-tester i 3,4-3,6 GHz-bandet. Det är 2 x 100MHz som är tänkt att allokeras för dessa tester. Läs mer på PTS hemsida Länk eller i spektrumdokumentet Länk

Ser nu mörkt ut för fortsatt tilldelning av de tillfälliga 3,4GHz-tillstånden för amatörradio. Det som hittills varit ett guard band, och antagligen varit möjligheten för amatörradio, ser ut att försvinna i och med den nya tilldelningen. Detta får vi följa noga framöver.

73′ /Mats, SM6EAN

 

 

SM6EAN Mats
Share