Utan spaning – ingen aning…..

Efter spaningsuppdrag under 6000 timmer i en Caravelle över Östersjön hade SM5DK, Lars Erik Andreasson mycket att berätta om för en välfylld klubbstuga hos SVARK  ( Södra Vätterbygdes Amatörradiolubb ) i Jönköping.

Tillsammans med en intressant Power-Point presentation berättade Lars Erik om sina år vid Försvarets Radioanstalt FRA och Försvarets forskningsanstalt FRO där han bl.a spanade på. radarsignaler från olika enheter i öst.

Att det var ett ämne som var högintressant för de samlade radioamatörerna var det ingen tvekan om .Många kunde minnas ”hackspetten” som störde ut kommunikationen på kortvågsbanden för ett antal år sedan, men också idag kan man märka av radar störningar på olika kortvågsband.

Intressant var bilder från interiören och elektronikutrustningen  i det Caravelle-plan som under många år var Lars Eriks arbetsplats. Att uppdragen var intressanta för ” främmande makter” märktes av närbilden av ett ryskt jaktplan som följde Caravellen på mycket nära håll.
Nu är Caravellen sedan flera år tagen ur bruk, men finns nu vid Flygvapenmuseet i Malmslätt där allmänheten har möjlighet att beskåda planet.

Idag används spaningsplan med kapacitet att flyga under låg tid och med hypermodern teknik för att registrera radiokommunikation och radarsignaler. Det är inte enbart svenska spaningsplan i luften över Östersjön utan ett antal länder har liknande flygplan i luften för att spana över stora områden.

En intressant kväll som väckte både minnen och eftertanke och som avslutades med fika och varm korv. Det är nog som Lars Erik formulerade ämnet : Utan spaning – ingen aning.

img_3789red

Text och foto: Mats SM7BUA

DL7 (SM7HZK) Bo
Share