Uppdatering av dokumentet “VUSHF Frequencies in Sweden”

Idag är en uppdaterad version av frekvensdokumentet (nu V4.0) upplagt under fliken “Bandplaner”. Roligt att V3.0 laddades ner 1.200 gånger, vilket ger motivation till att fortsätta hålla detta dokument uppdaterat.

V4.0 innehåller inga stora ändringar. Mest en del detaljer men lite info om 13cm och komplettering med  olika spektruminitiativ och förslag runt WRC-15 och WRC-18 finns.  Alla ändringar är markerade med gul färg.

73′ /Mats, SM6EAN

SM6EAN Mats
Share