Uppdaterade bandplaner över 30MHz

Nu finns det uppdaterade bandplaner över 30MHz på SSA-webben. Du hittar dem alla under just “Bandplaner”.

73′ /Mats, SM6EAN

SM6EAN Mats
Share