Två Eldsjälsdiplom

Vid SSA årsmöte tilldelades Jan SM0OFV SSA Eldsjälsdiplom för utmärkt arbetet med RigPix som rönt stort internationell uppmärksamhet. Jan hade inte möjlighet att motta diplomet vid det tillfället. Ann SM0ZEU överlämnade därför diplomet till Jan vid klubbledarträffen hos SK0QO.

Ytterligare ett SSA Eldsjälsdiplom utdelades, Ann SM0ZEU för de utmärkta insatserna inom distrikt 0.

Glada mottagare av SSA Eldsjälsdiplom, Ann SM0ZEU och Jan SM0OFV
Foto Stefan Rahn SA0BKW

viceDL0 Sven-Erik
Share