Tillfällig tillgång till 146-147MHz i G.

Ofcom har tillfälligt (12 månader) släppt 146-147MHz för amatörradio i Storbritanien. Grunden är att detta segment f.n. inte används. Länk

RSGB kommer administrera dessa tillstånd som endast tilldelas de som innehar “full license”.

73′ /Mats, SM6EAN

SM6EAN Mats
Share