The South Kazakhstan Award

Tidsgräns: 2014-02-15–12-21
Diplomet utges till 650-årsjubiléet av staden Shymkent och 2200-årsjubiléet av bosättningen Nadzhikent.
20 poäng krävs.
Klubbstationen UN8NWA ger 5 poäng
UN0N, UN7NR, UN7NA, UN7NF, UN7NC, UN7NBR ger 3 poäng
UN7NU, UN7NB, UN7NK, UN7NP, UN7NFD, UN7NDX ger 2 poäng
Station från oblast UN-N ger 1 poäng
Aktivitetsdagar: 15-24 February, 22 – 24 March 2014. City Day 25-26 Oct.2014, Independence Day 16 – 21 Dec, 2014.
Kontakt under aktivitetsdagar ger dubbel poäng.
Varje station räknas en gång per band och trafiksätt.
Ansök med loggutdrag till email:  un7nf@mail.ru .

SM6DEC Bengt
Share