The Northern Urals – A.S.Popov’s Homeland Diploma

Tidsgräns: 2014-01-01–12-31
Utges till minne av den ryske A.S.Popov.
155 points krävs.
R9DMP, RK1A, RK1ASP och RK1B ger vardera 25 poäng.
Medlem i radioklubben A.S.Popov ger 10 poäng.
Station från Sverdlovsk region och staden St. Petersburg ger 5 poäng.
Under perioden 16 mars – 7 maj dubblas poängen.
Minst hälften av kontakterna skall vara från regionen Sverdlovsk.
Varje station räknas en gång per band och trafiksätt.
Avgiften är 3 Euro. Ansök med loggutdrag till Anatoly A. Startsev UA9CK, PO Box 1, Sverdlovskaya Obl., Karpinsk, 624930, Ryssland.

SM6DEC Bengt
Share