The Last Frontier Award

Last Frontier Award

Tidsgräns: Nej.

GORC utger diplomet för kontakt med fem olika stationer från Alaska.
Alla band och trafiksätt får användas.
Avgiften är 5 USD. Ansök med loggutdrag till Edward R. Breneiser to Alaska – The Last Frontier, GORC, Attn: Worked Alaska Award 775 Moonflower Ave. Reading, PA 19606-3447, USA.

SM6DEC Bengt
Share