Text som lästes upp på Bullen idag över Hälsingborgsrepeatern av SK7DD,s ordförande SA7AKG Johan Bengtsson…

Först vill jag SM7HZK/DL7 tacka klubbar som SK7DD och SK7BQ för den fina och snabba insats Ni gjort i ärendet om olämplig trafik på repeatrar i Skåne.

Nedan text lästes upp idag på Bullen över Hälsingborgsrepeatern av SK7DD,s ordförande SA7AKG/Johan:

Hej, detta är sa7akg, jag heter Johan Bengtsson och är ordförande i nordvästra skånes radiomatörer, sk7dd.

Det har kommit rapporter att det förekommer trafik på repeatern som anses olämplig på olika sätt.
Detta måste vi såklart komma till rätta med. Först tänkte jag klargöra vad som faktiskt gäller.

Definitionen på amatörradio är icke yrkes-mässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar,
bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Detta är definitionen av amatörradio, förutom denna finns det även en hederskodex som alla radioamatörer bör hålla sig till,
där står bland annat att en sändaramtör skall:

• främja god trafikkultur och aldrig använda radio för att förstöra nöjet för andra.
• använda sådant språk att ett barn kan lyssna.
• visa vänlighet, medkänsla och hjälpsamhet på banden och i övriga kontakter med andra.
Det finns mer i hederskodexen men det kan var och en söka på själv.

För att få lov att sända på amatörradiobanden skall man vara licensierad radioamatör.
Det går även att sända under uppsikt av en licensierad radioamatör om man är under
utbildning för att bli radioamatör eller i förevisningssyfte. Vid dessa tillfällen
skall den licensierade radioamatörens signal eller en lämplig klubbsignal användas.
Det är aldrig tillåtet att hitta på en egen anropssignal och använda den vid sändning
utan att först få den godkänd och registrerad.

När man sänder ska man identifiera sig med sin anropssignal. Det förekommer ganska ofta
att repeatern öppnas utan att den som gör det identifierar sig. Det förekommer också
att folk pratar på repeatern, säkert i de flesta fall licensierade radioamatörer, utan
att dessa identifierar sig.

Fel kan alla göra, exempelvis av okunskap, stress eller ovana, så även jag.

Lite allmän uppskärpning efterfrågas, förhoppningsvis räcker det så, men om det visar sig att det
inte gör det så blir det fler åtgärder, vilket kan innefatta bland annat:
– nedstängning av repeatern när olämplig trafik pågår.
– störningsanmälan till PTS med efterföljande rättsliga konsekvenser.
– pejling av personer som inte identifierar sig.

Du som hör detta och inte är licensierad radioamatör. Det är inte så att vi vill utestänga dig från
att vara med, men du behöver vara med på de villkor som gäller, dvs utbilda dig till radioamatör så
är du välkommen att delta och det är möjligt att vara med även under utbildningsfasen, men det ska då
gå till på rätt sätt.

Frågor, synpunkter eller annat som tillför något i frågan kan tas med mig direkt, exempelvis via epost
till sa7akg@ssa.se eller telefon 0708 143 969, jag repeterar epost sa7akg@ssa.se eller telefon 0708 143 969

Tack för ordet

 

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share