Testa nya provfrågebanken – och ge feed back

Sedan 2014-05-30 har PTS öppnat den nya provfrågebanken för övningsprov.  Du når den via PTS E-tjänst för amatörradio.

SSA har inte tillgång till den samlade frågebanken så vi är beroende av att så många övningsprov som möjligt genomförs och att frågor som inte täcks av nuvarande utbildningspaket samlas upp. 

Några medlemmar jobbar f.n. med genomgången av utbildningsdokumentationen men de behöver er input.
Om ni hittar frågor som ni tycker är olämpliga, felaktiga eller otydliga ber vi er rapportera dessa direkt till PTS.


Om ni hittar frågor som inte täcks i utbildningen ber vi er rapportera dessa till Anders, SM6CNN. Ange frågans nummer som ni hittar i nedre vänstra hörnet.

SM7DZV Erik
Share