Test av ny SK4MPI-fyr

Nu har testdriften av en ny fyr till SK4MPI börjat. Fyren går som SK4MPI/6 från mitt QTH (JO57WQ) med 100W till en dipol i N/S riktning. Fyren är byggd kring “New generation beacon” (OZ7IGY-teamet) med GPS-styrd frekvensgenerering och modulation. Själva sändaren är ett modifierat Technomen ERMES LDMOS-PA inställt på 100W ut.

Testfrekvensen är vald för att minimera störningar av befintliga fyrar och .406 är den valda kompromissen. Jag kommer göra en del mer jobb på fyren så den kan tidvis vara QRT, men annars är tanken att den skall gå så mycket som möjligt. När testerna är avslutade kommer befintlig fyr på .412 bytas ut och gå i pension!

Fyrens nya modulation är PI4 och FSK. Information om PI4 kan hittas på OZ2M’s utmärkta hemsida (http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/index.htm ). Under “PI4” tabben finns beskrivning av PI4 och i slutet av texten finns information och länk till nedladdning av mottagar-SW. Flera av OZ7IGYs fyrar är ombyggda till PI4 & FSK-modulation.

Jag vill rikta ett stort tack till OZ7IGY-teamet, speciellt då Bo OZ2M, för all support!! Sista uppdateringen av SW gjordes under Nordic VHF meeting i Norge och där var även SK4MPI’s drivsändare med modulation i drift. Tack även till SM6HYG för en del monteringar.

Tacksam för lyssnarrapporter [sm6ean(at)ssa.se] och kanske speciellt om något konstigt kan upptäckas. Fyren har redan fått två spottar (OZ) efter bara två timmars drift!

73′ de Mats, SM6EAN

SM6EAN Mats
Share