Täby Sändaramatörer, TSA, har 40 års jubileum i år.

Det firar klubben med en fest i morgon 10/11 i Viggbysalen. SM0BF/Calle kommer att framföra glimtar ur klubbens historia. SM0NEJ/Thomas o SA0LAT/ Torbjörn med flera kommer att bidra med musikinslag under kvällen. Tack vare en bra kursverksamhet och nytänkande när det gäller radiokommunikation har klubben ökat antal medlemmar och sänkt medelålder hos den aktiva gruppen. Grattis!
Som DL0 och bisittare vid certifieringsprov hade jag nöjet att besöka SK0MG i Västerhaninge i början av november. Jag som DL0 hoppas att få med även den klubben i vår samverkan i distriktet. Det framgick av “eleverna” att kursen hade haft en mycket bra undervisning. Gänget var nu mycket taggade på att köra radio själva med sina nya egna signaler. Grattis!
Just nu är SK0QO igång med sin certifieringskurs. Tentamen blir den 3/12. Kontakta SM0FDO/Lasse om man önskar skriva där.
SK0MT/TSA drar igång sin terminskurs måndagen den 15/1-18. Anmälan görs till SM0ZEU/Ann det vill säga till mig.
Huddinge sändaramatörer kom med på senaste klubbledarträffen. Se föregående inlägg. Det kostar inget att vara med i den klubben. Man loggar bara in på deras hemsida och ger namn och signal uppgifter. De har en imponerande mängd besökare på sin fredagsring på 80 meter. Det kan vara upp emot 70 personer som loggar in. Grattis!
För närvarande är det SK0QO, som kör SSAs Bulletin för distrikt 0.
Distriktets båda CW-kurser, norr och söder är i princip fulltecknade. Samordnande för kurserna har varit SM0TAE/ Robban. Båda kurserna är nu i full gång. Intresset har varit mycket stort för kurserna och de roligaste är kanske att många yngre mer datainriktade radioamatörer deltar. Grattis!
SK0TM har sitt årliga december möte den 2/12 för operatörer uppe på tekniska museet. Är Du intresserad att vara med och eventuellt bli operatör på denna SSAs visningsstation anmäler Du Dig till SM0UGV/Bengt.
SK0UX kämpar på med distriktets SDR radio. Gänget som arbetar med SDR radion har haft mycket att göra i sina arbetsliv, vilket har gjort att projektet går lite saktare just nu. Men en IP adress för alla kommer att läggas ut offentligt.
SKOMT/TSA jobbar på att få igång en digital repeater på 70 cm, som skall klara både Fusion och D-star. Dessutom kommer det att sättas upp en stor WARK bands beam på deras mast, 40 meter upp.
73 de SM0ZEU/DL0/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share