SVARKs nya klubbstuga invigd….

Med en morse fanfar, spelade av en brass grupp, invigde Södra Vätterbygdens Radioklubb SVARK, sin nybyggda klubbstuga vid Axamo strax väster om Jönköping. Drygt 60-talet radioamatörer var på plats när klubbens ordförande SM7NDX, Jan och vice ordförande SM7RIN,Ingemar invigningstalade.

Många hjälptes åt
Det var, efter det att Jönköpings kommun chockhöjt hyran för den tidigare klubblokal i Vissmålen, som SVARK beslutade att satsa på en egen klubbstuga. Ett par äldre sommarstugor i Axamo var till salu och klubben satsade på att köpa stugorna med omgivande tomtmark i november 2012. Den ena stugan revs och den andra är integrerad i den nybyggda klubbstugan på 125 kvadratmeter. På mindre än ett år har klubbmedlemmarna själva byggt sin lokal, ett arbete där man beräknar att man sparat ca 900 000 kronor i arbetskostnad. Den totala kostnaden för material är ca. 270 000 kronor. Ett tiotal klubbmedlemmar under ledning av SM7RIN har svarat för en stor del av byggarbetet,  men många andra medlemmar har också stöttat upp praktiskt och ekonomiskt.

Välplanerad klubblokal
Klubblokalen består av ett större rum som kombinerad kök och samlingslokal, ett kortvågschack och ett UHF/VHF schack samt ett verkstadsrum. Toalett samt ett rum för elcentral och annan teknisk utrustning. En ny djupborrad brunn ger friskt vatten.
Utanför är det förberett för tre Versatowers för kommande kortvågs och VHF/UHF antenner. På tomten finns det också gott om lämpliga ”antennträd” för montering av trådantenner.

En aktiv klubb
Vid invigningen överlämnade Mia Carlsson en blomma från Kultur och Fritidsnämnden i Jönköpings kommun och lyckönskade radioklubben till den nya klubblokalen. SVARK , med sina 120 medlemmar, har genom sin nya klubblokal fått ett utmärkt radioläge och möjlighet till ökad klubbaktivitet. Kursverksamhet, radiokörning, klubbkvällar och mycket mer står nu på programmet i framtiden.

Text o foto : SM7BUA Mats

Klubbstugan exteriör

Besökare vid invigningen

Korvkön

köksavdelningen

Mia Carlsson, Jan Eliasson

Mia Carlsson, SM7HCW Olof

Planritningen

radioschacket

SM7FEJ korvgrytan

SM7NDX Ian, ordförande

SM7NDX och SM7RIN

SM7NDX radioschacket

SM7RIN Ingemar

SM7UGO och SM7LPY

SVARK skylten

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share