Staropolskie Day Activities 2014 Award

Staropolskie Day
Aktivitetsdagar hålls den 7 till 20 Februari.
51 poäng krävs.
HF51SDA är obligatorisk och ger 10 poäng.
3Z51P, 3Z51S, 3Z51OXU, 3Z51DQ, 3Z51MOC, 3Z51POS, 3Z51PFD, 3Z51PSQ, 3Z51PSW ger vardera 5 poäng,
Övriga medlemmar i OT-51 ger 1 poäng. Medlemslista finns på hemsidan http://ot51.pl/viewpage.php?page_id=20
Diplom utges i form av en pdf-fil Ansök med loggutdrag senast 15 mars till till zawody51@gmail.com,

SM6DEC Bengt
Share