SSA:s ungdomssatsning i SM3

Saxat från SK3BG:s Facebooksida:

“(Information hämtat från SK3BG:s styrelsemöte )

SSA:s styrelse har fattat beslut tidigare i år att sponsra ungdomsverksamhet med 2 utbildningsväskor för att utbilda nya unga amatörer. SK3BG:s medlemmar Jörgen (FJF) och Christer (ESX) har genomfört första av tre möte möten med skolorna i Ånge kommun.
Under vecka 45 träffade Christer (ESX), Jörgen (FJF) och Lärare Paul (PAU) 14 klasser i tre skolor, Ånge, Erikslund och Fränsta, totalt 345 elever för att beskriva vår hobby. Varje träff varade en lektionstimme.”

Källa/Läs mer på SK3BG:s Facebooksida; https://www.facebook.com/sk3bg/

SA3BPE Henrik
Share