Utgående QSL

  • Inledning Medlemmar som vill sända kort ut i världen, kan göra det genom att sända dem till SSA QSL-byrå, c/o Eric Lund SM6JSM, Bastustigen 26, 546 33 Karlsborg. Medlemmar som vill sända inom ...
  • Sortering av utgående QSL-kort Innan man sänder in sina utgående QSL-kort skall dessa sorteras i landsordning med början med bokstaven A, exempelvis A7, BY, C31, DL, EA, F osv. ända bort till siffror som ...
  • QSL kort till USA och Ryssland/Ukraina QSL kort till USA skall sorteras distriktvis. Alla kort till 1:a 2:a 3:e osv distriktet lägges för sig. Observera att alla olika prefix inom resp distrikt lägges samman (W1, KA1, ...
  • Övriga länder delas in i tre grupper Utskick till övriga länder skickas ut tre olika grupper; A, B och C enligt enligt nedan. Grupp A – Till denna grupp hör alla stora länder och vi skickar utrikes postpaket ...
  • Länder utan QSL-Service Bland många så kallade “småländer” finns det ingen verksam byrå eller inget medlemskap i IARU, varför vi inte kan sända kort till dessa. Listan över länder vi inte skickar kort kan ...
  • Utgående QSL-service flyttar till Karlsborg Eric SM6JSM har hämtat in sorteringsskåpet till vårt kansli i Karlsborg. Från november har han tagit över alla utgående QSL som distribueras via det världsomfattande QSL-byrå-systemet. Så här ska det fungera berättar ...
Share