QSL-via

För att underlätta för QSL-sorterarna kan du här ange om du exempelvis önskar dina inkommande QSL-kort till en klubb. Du som har en eller flera permanenta fritidsadresser där du använder en annan distriktsiffra än din ordinarie distriktsiffra, behöver inte ange QSL via för dessa. QSL skickas till din ordinarie signal.

QSL till specialsignaler behöver ej anges separat då det av SM Call Book framgår vem som har eller har haft signalen under en given period. QSL skickas till din ordinarie signal.

Om du under pågående QSO anger “QSL via”-information underlättare det högst avsevärt för de som sorterar QSL, givet att QSL-avsändaren skriver dit din information.

Du behöver inte ange “Byrån”, “SSA”, “Bureau” e t c.

* Måste anges
Share