Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark, Finland och Island via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

20192018
2017
20162015201420132012201120102009200820072006

QTC-2017-01
463 nedladdningar

QTC-2017-02
389 nedladdningar

QTC-2017-03
377 nedladdningar

QTC-2017-04
432 nedladdningar

QTC-2017-05
357 nedladdningar

QTC-2017-06
399 nedladdningar

QTC-2017-0708
349 nedladdningar

QTC-2017-09
480 nedladdningar

QTC-2017-10
291 nedladdningar

QTC-2017-11
312 nedladdningar

QTC-2017-12
386 nedladdningar

Repeaterlista
377 nedladdningar