Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2020201920182017
2016
2015201420132012201120102009200820072006

QTC-2016-01
1345 nedladdningar

QTC-2016-02
1137 nedladdningar

QTC-2016-03
1139 nedladdningar

QTC-2016-04
1220 nedladdningar

QTC-2016-05
1314 nedladdningar

QTC-2016-06
1493 nedladdningar

QTC-2016-0708
1230 nedladdningar

QTC-2016-09
1390 nedladdningar

QTC-2016-10
1158 nedladdningar

QTC-2016-11
1199 nedladdningar

QTC-2016-12
1280 nedladdningar