Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

20192018
2017
20162015201420132012201120102009200820072006

QTC-2017-01
847 nedladdningar

QTC-2017-02
687 nedladdningar

QTC-2017-03
718 nedladdningar

QTC-2017-04
787 nedladdningar

QTC-2017-05
636 nedladdningar

QTC-2017-06
733 nedladdningar

QTC-2017-0708
771 nedladdningar

QTC-2017-09
841 nedladdningar

QTC-2017-10
552 nedladdningar

QTC-2017-11
634 nedladdningar

QTC-2017-12
777 nedladdningar

Repeaterlista
650 nedladdningar