Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

2018 2017
2016
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

QTC-2016-01
980 nerladdningar

QTC-2016-02
706 nerladdningar

QTC-2016-03
660 nerladdningar

QTC-2016-04
722 nerladdningar

QTC-2016-05
757 nerladdningar

QTC-2016-06
739 nerladdningar

QTC-2016-0708
701 nerladdningar

QTC-2016-09
804 nerladdningar

QTC-2016-10
674 nerladdningar

QTC-2016-11
657 nerladdningar

QTC-2016-12
848 nerladdningar