Tidningsutbyte NRAU


Medlemstidningen QTC


Föreningen ger ut medlemstidningen QTC Amatörradio, vilken utkommer med 11 nummer per år. Från år 2006 finns tidningen även tillgänglig som PDF-fil och du kan med hjälp av menyn nedan läsa tidigare årgångar.

Nu kan vi också erbjuda tidningar från Norge, Danmark & Finland via ett samarbete i NRAU, Nordic Radio Amateur Union. Denna förmån gäller endast för inloggade medlemmar.

Innevarande och föregående årgång av QTC är endast tillgänglig för medlemmar. Är du medlem loggar du in [här].

20192018
2017
20162015201420132012201120102009200820072006

QTC-2017-01
524 nedladdningar

QTC-2017-02
442 nedladdningar

QTC-2017-03
430 nedladdningar

QTC-2017-04
483 nedladdningar

QTC-2017-05
393 nedladdningar

QTC-2017-06
456 nedladdningar

QTC-2017-0708
399 nedladdningar

QTC-2017-09
533 nedladdningar

QTC-2017-10
333 nedladdningar

QTC-2017-11
369 nedladdningar

QTC-2017-12
447 nedladdningar

Repeaterlista
420 nedladdningar