Medlemsavgift

Inom Sverige
Till och med det kalenderår man fyller 29 år 170 kr
Från och med det kalenderår man fyller 30 år  480 kr
Familjemedlemsavgift 270 kr
Ständig medlem*
Till och med det kalenderår man fyller 64 år
6 500 kr
Ständig medlem*
Från och med det kalenderår man fyller 65 år
4 000 kr
Klubbar och föreningar  480 kr
Europa
A-post 720 kr
B-post 670 kr
Utanför Europa
A-post 850 kr
B-post 810 kr

* Information om ständigt medlemsskap

Ständiga medlemmar erbjuds tio procents rabatt i HamShop. Rabatten gäller ej QSL-märken eller QSL-avgift.

Inbetalningar

Inbetalningar till SSA kan göras på följande konton, glöm inte att ange avsändare och vad inbetalningen avser. Som komplement till inbetalningen fyller du i adressinformation med mera med hjälp av formuläret du hittar här.

Plusgiro: 52277-1
eller
Bankgiro 370-1075

Share