Funktionärslista

OBS! Klicka på anropssignal för kontaktuppgifter.

Styrelse

Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Ledamot
Ledamot

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli


Revisorer

Revisor
Revisor
RevisorsuppleantFelaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Valberedning

Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
Valberedning
Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Poströsträknare

Poströsträknare
Poströsträknare
Poströsträknare (ersättare)Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Stab

Arkivarie (Arkiv Karlsborg)
Fältkontroll DXCC
Fältkontroll IOTA
HelpDesk
IT-ansvarig (Kansli & Arkiv)
IT-ansvarig www.ssa.se
Kansli
Kansli
QSL (inkommande)
QSL (utgående)


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 0

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär
Ungdomskoordinator
SSA <> SK0TM


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 1

Distriktledare
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Fyrvaktare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 2

Distriktledare
Vice distriktsledare
QSL-manager
Ungdomskoordinator
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 3

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
QSL-manager
Ungdomskoordinator
Avstörningsfunktionär
NödsambandskoordinatorFelaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 4

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Kontaktperson Scouterna

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 5

Distriktledare
Vice distriktsledare (syd)
Vice distriktsledare (mitt)
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär
Kontaktperson Scouterna
Sambandskoordinator
Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 6

Distriktledare
Vice distriktsledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Ungdomskoordinator
Avstörningsfunktionär


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 7

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning
Webbredaktör - digitala moder
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Ungdomskoordinator
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär
Kontaktperson Scouterna


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Digital

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion EMC

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion HF

Sektionsledare
Tävlingsledare
RPO
RPO
SSA <> Svenska Fyrsällskapet

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion IARU

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Radioteknik

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Rekrytering, Redaktion och Marknadsföring

Sektionsledare
Vice sektionsledare
Nyhetsredaktion (SSA.se)
Bulletinredaktör
QTC - Contest
QTC - Digital - VUSHF
QTC - Digital - HF
QTC - HF & DX
QTC - Redaktör
QTC - Taltidning
QTC - Teknik
QTC - VUSHF
QTC - Världsradiolyssnare
Kommersiella annonser


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Ungdom

Sektionsledare
Kontaktperson distrikt 0
Kontaktperson distrikt 2
Kontaktperson distrikt 3
Kontaktperson distrikt 6
Kontaktperson distrikt 7


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Utbildning och Certifiering

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion VUSHF

Sektionsledare
VHF-manager
Tävlingsledare
Vice tävlingsledare
Repeaterfunktionär
Vice repeaterfunktionär
Fyrfunktionär
QTC - VUSHF
Mikrovågsmanager
Satellitfunktionär
Topplistan
Första-lista och DX rekord 50 MHz
Första-lista och DX rekord 144 MHz och högre

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Samhällsstöd

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Avstörningsfunktionärer

Distrikt 0
Distrikt 0
Distrikt 1
Distrikt 2
Distrikt 2
Distrikt 3
Distrikt 4
Distrikt 5
Distrikt 5
Distrikt 6
Distrikt 7
Distrikt 7
Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Myndighetskontakter

Myndighetsfunktionär

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

QSL-manager

Distrikt 0
Distrikt 1
Distrikt 2
Distrikt 3
Distrikt 4
Distrikt 5
Distrikt 6
Distrikt 7
Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Share