Funktionärslista

OBS! Klicka på anropssignal för kontaktuppgifter.

Styrelse

Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Ledamot
Ledamot

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Revisorer

Revisor
Revisor
RevisorsuppleantFelaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Valberedning

Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
Valberedning
Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Poströsträknare

Poströsträknare
Poströsträknare


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Kansli

IT-ansvarig (kansliet)
IT-ansvarig www.ssa.se
Kanslichef
Kanslist
Arkivarie
QSL (inkommande)
QSL (utgående)
Fältkontroll DXCC
Fältkontroll IOTA
HelpDesk


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 0

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär
SSA <> SK0TM

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 1

Distriktledare
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Fyrvaktare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 2

Distriktledare
Vice distriktsledare
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 3

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Nödsambandskoordinator


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 4

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Kontaktperson Scouterna

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 5

Distriktledare
Vice distriktsledare
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär
Kontaktperson Scouterna


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 6

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Distrikt 7

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Webbredaktör - digitala moder
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär
Kontaktperson Scouterna


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Digital

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion EMC

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion HF

Sektionsledare
Tävlingsledare
RPO
RPO
SSA <> Svenska Fyrsällskapet

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion IARU

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Radioteknik

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Redaktion och Marknadsföring

Sektionsledare
Vice sektionsledare
Nyhetsredaktion (SSA.se)
Bulletinredaktör
QTC - Contest
QTC - Digital - VUSHF
QTC - Digital - HF
QTC - Redaktör
QTC - Taltidning
QTC - Teknik
QTC - VUSHF
QTC - Världsradiolyssnare
Kommersiella annonser

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Rekrytering, utbildning och certifiering

Sektionsledare
Ungdomskoordinator


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion VUSHF

Sektionsledare
VHF-manager
Tävlingsledare
Vice tävlingsledare
Repeaterfunktionär
Vice repeaterfunktionär
Fyrfunktionär
Mikrovågsmanager
Satellitfunktionär
Topplistan
Första-lista och DX rekord 50 MHz
Första-lista och DX rekord 144 MHz och högre
APRS-funktionär

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Sektion Nödtrafik

Sektionsledare

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Avstörningsfunktionärer

Distrikt 0
Distrikt 0
Distrikt 1
Distrikt 2
Distrikt 2
Distrikt 3
Distrikt 4
Distrikt 5
Distrikt 5
Distrikt 6
Distrikt 7
Distrikt 7
Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Myndighetskontakter

Myndighetsfunktionär

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

QSL-manager

Distrikt 0
Distrikt 1
Distrikt 2
Distrikt 3
Distrikt 4
Distrikt 5
Distrikt 6
Distrikt 7
Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli