SSA-Bulletinen på 10 m

Micke SM5YMS med QTH Värna-Björkhult (Linköping) kommer på
försök att läsa SSA-Bulletinen på 10 m i avsikt att få fler att
aktivera10 m-bandet.
fredagar kl 19 SNT på 28475 kHz USB
söndagar kl 19.20 SNT på 28475 kHz FM (obs tiden!)
sporadiskt söndagar kl 1900 SNT på 29600 kHz FM
Lyssna efter Micke och checka in!

Källa: Micke SM5YMS via Bulletinredaktör´n = SM1WXC Christer

SM5YRA Stephan
Share