SSA 90 år – specialsignal……

SSA fyller den 23 september 90 år, räknat från den dag styrelsen konstituerade sig 1925. Vi har tänkt fira detta jubileumsår på flera sätt, bl.a. med två specialsignaler. De enkla reglerna är följande:
Signalerna är SC9ØSSA på CW och digitala moder (Sweden Celeb-rates) och SJ9ØSSA på foni (Swedish Jubilee).
Alla medlemmar, enskilda och klubbar, kan boka signalerna för minst en dag och max en vecka i taget, genom att kontakta Bosse SM7HZK på e-post sm7hzk@ssa.se
I mailet till Bosse skriver ni vilken signal ni vill boka och för vilken tidsperiod (hela dygn) ni önskar använda den. Ni kan senare åter-komma med önskemål om fler perioder.
QSL-kort trycks centralt och ni får vara beredda på att hjälpa till med besvarandet av inkomna kort via SSA:s QSL-byrå.
Kopia av den elektroniska loggen (helst i ADIF-format) mailas till sm7hzk@ssa.se och signal@ssa.se . Papperslogg godtas också.
Signalerna blir tillgängliga från den 23 september 2015 och högst ett år framåt.
73 Eric SM6JSM

DL7 (SM7HZK) Bo
Share