Specialsignaler – avgiftsändring från 1 maj

SSA översände igår måndag den 28 april till PTS ett förslag till nytt regelverk beträffande anropssignaler, både grundsignaler och specialsignaler. Vårt förslag bygger på det i oktober 2012 överlämnade förslaget anpassat till de nya kriterier som vi kom överens om vid det nyligen genomförda mötet och som ni har kunnat läsa om på denna hemsida. PTS meddelade igår eftermiddag att det kommer att ta ytterligare någon tid innan regelverket kan fastställas. Det måste konsekvensgranskas och studeras av juristerna innan det  slutgiltigt kan formuleras och fastställas.

Vad vi kommer att genomföra redan nu är ändring i avgiftsstrukturen för specialsignaler. Från den 1 maj gäller följande:
Årsavgift specialsignal: 100 kronor per signal
QSL-service för medlemmar: Ingår i avgiften enligt samma villkor som grundsignalen.
QSL-service för icke medlemmar: Årsavgift 340 kronor plus 30 öre per utgående QSL.

Från den 1 maj gäller att man betalar för specialsignaler på årsbasis; dvs. ett år i taget. Eftersom många har betalat för flera år framåt kommer detta att tillgodoräknas, även om det i SM Call Book kommer att förlängas ett år i taget.

SM6JSM Eric Lund

SM6JSM Eric
Share