Söndagar: bullen på 10 meter = Ny tid – 19:30 !

Ni vet väl att man kan lyssna till bulletinen (bullen) på 10 meter?

Sedan ett bra tag sänder SM5YMS / Mikael varje söndag bullen på 28.475 USB.   Tiden har nu ändrats till 19:30 Sv.tid.

Logga gärna in via radio, men det går även utmärkt att logga via email: sm5yms@hotmail.se

Mikael sänder med 200 Watt från Linköpings trakten, och hörs långt över SM5 gränsen !

Bullen på 10 meter

SM5YRA Stephan
Share