SM7FFI Ständig medlem

Bengt Lindblom
Stekelvägen 18
374 51 ASARUM

[ Karta ]

OBS: För län och kommun, sök på Postnummerservice

Telefon bostad: 0454-321012
E-post: sm7ffi@ssa.se

Specialsignaler:

 Giltighetstid
SG7FFI2016-11-14 - 2020-11-30

Tips: Skriv ett % tecken före om
du bara vill söka på suffix.
Ex: %bua hittar två signaler med
BUA som suffix. Om du vill hitta
signaler i distrikt 6:
sök då exempelvis på sa6c%

* och ? fungerar också som jokertecken!

Adressändra:

[ Medlem (inloggning) ] [ Ej medlem ]