SA7BBF Medlem

Peter Karlsson
Helgerum Strandbo 1
593 74 GUNNEBO

[ Karta ]

OBS: För län och kommun, sök på Postnummerservice

E-post: sa7bbf@ssa.se
Lokator: JO87HO

Specialsignaler:

 Giltighetstid
SA7P2010-05-25 - 2020-05-31

Tips: Skriv ett % tecken före om
du bara vill söka på suffix.
Ex: %bua hittar två signaler med
BUA som suffix. Om du vill hitta
signaler i distrikt 6:
sök då exempelvis på sa6c%

* och ? fungerar också som jokertecken!

Adressändra:

[ Medlem (inloggning) ] [ Ej medlem ]