SM5RVH förlustar sig

SM5RVH / Robban har skrivit hur han har reparerat en vertikal antenn.

Finns att läsa på SK5BN’s hemsida: https://www.sk5bn.se/pdf/RVH_GP2500f.pdf

 

Källa: SK5BN.se + SM5RVH

SM5YRA Stephan
Share