SL5ZYB = Månadens klubb april 2019

Tiden går fort: och nu är det dags för….

Månadens klubb april 2019

SL5ZYB = ARBOGA RADIOKLUBB

  • Arboga radioklubb historia

– Klubben startade 1948, inflyttade tekniker (CVA)

– Vilande 74-83, FRO aktivt i stället. Samma medlemmar…

– Start 1984 igen, då FRO inte fick koppla upp repeater.

– 1987 Egen klubbstuga på berget.

– Möte varje tisdag.

– DX-cluster, repeater 144 & 432 MHz.

– Aktiviteter med försäljning ESA.

– Egen AM-test.

   

– Stöd till Lions för ”Hunting Lions in the air”.

– Antenn- och stationsarbeten.

– Egna provförättare (AWC & EMR).

  • Arboga radioklubb idag

– Cirka 20 medlemmar.

– Möte varannan tisdag.

 

– Samverkan FRO & aef.se.

– Marknad ESA.

– Vårmöten.

– Arbete (antenn / stuga).

  

– Utflykt (ibland).

– AM-test.

– Någon mer test.

– Julbord (hos EMR).

 – Har inga aktiviteter mot yngre.

– Har genomfört 2 föredrag för pensionerade tekniker, gav inga nya amatörer.

– Enstaka nya medlemmar senaste 10 år, pensionärer.

– Erbjuder stöd till dödsbo efter ARK-medlemmar: Hjälp med nedmontering antenner, värdering av utrustning, försäljning utan vinstintresse, som en ”sista hälsning”.

– Uppskattat och ger en slant till efterlevande.

Arboga radioklubb ”i framtiden”

Ambition:

– Fortsatt hålla liv i klubbstuga med stationer.

– Träffas och snacka/fika, ev utflykter.

– ESA marknad, AM-test och julbord givetvis.

– Samverkan FRO och AEF (=Arboga Elektronikhistoriska Förening).

– Inskanning QTC & Radio Television, dvs mest klubb för inbördes beundran…

73 från Arboga-gänget!

Vi tackar Jonny/ SM5EMR = SM5B för hans bidrag !

Hemsida under sm5b.se

Ordf:  SM5EMR

Sekr:  SM5OJN

Kassör:  SM5LNE

Vem blir månadens klubb maj 2019 ??!

SM5YRA Stephan
Share