SK7RN: Kallelse till och dagordning för öppet styrelsemöte den 11 april…..

Föredragningslista vid styrelsemöte 2019-04-11

 • Mötet öppnas
  1. Förteckning av närvarande och röstberättigade.
  2. Val av en protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
 • Fastställande av dagordning
 • Föregående protokoll
 • Rapporter
  1. Årsmötessummering
  2. Ekonomi
 • Planerade arbeten på repeaternätet iv. Ölands nödradionät.
 1. Projektansökning, utbyggnad av reservkraft vi. Amatörradiokursen, uppföljning.
 • Närmast förestående aktiviteter: Planering för samåkning etc:
  1. Växjöauktionen 11 maj,
  2. Möte i Böda 17 maj.

OBS: Obligatorisk förhandsanmälan (familjemedlemmar välkomna)  iii. Alexandersondagen Grimeton 30 juni.

 • Beslut om att öppna ytterligare ett konto i Ölandsbanken
 • Utrustning av klubbstationen i Borgholm

Arbetsfördelning

 • Fråga om informationsmateriel
  1. Klubbens eget informationsmaterial:

Arbetsfördelning, produktion och beställning ii. Eventuell beställning personliga namnbrickor, t-tröjor, jackor/västar, QSL Arbetsfördelning

 • Sommaraktiviteter
  1. Distrikt 7-möte den 15 juni, Algutsrum, Program och auktion

Arbetsfördelning ii. Internationella Fyrhelgen:  Långe Erik 17 – 18 augusti

Arbetsfördelning iii. Fråga om radiohjälpen?

 1. Eventuellt annat?
 • Nästa möte
  1. Öppet styrelsemöte den 5 september.

Klubblokalen i Borgholm klockan 18.30. Samtliga medlemmar välkomna.

 • Övriga frågor
 • Förhandlingarna avslutas

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share