SK7RN…Inför årsmötet på lördag:

Valberedningen sammanträdde i går eftermiddag. Här är deras förslag till val av styrelse.
73
Erik
SM7DZV

SK7RN ÖLANDS RADIOAMATÖRER FÖRSLAG TILL VAL VID ÅRSMÖTE 2017-03-04

Valberedningens förslag:
– Punkt 12 föredragningslistan: – Fastställa antalet ledamöter och ersättare i styrelsen:
Valberedningen föreslår nio ordinarie ledamöter (oförändrat från föregående år) samt fyra ersättare (utökat med en).
Punkt 13 föredragningslistan: Val av styrelse:
Ordförande: SM7DZV Erik Nyberg omval 2 år
Kassör: SM7CJQ Kenneth Byrskog nyval 2 år
Val av ordinarie styrelseledamöter:
SM7NJD Åke Johansson omval 2 år
SM7UHX Jonas Agerhed omval 2 år
SM7CIL Arne Gegerfelt omval 2 år
Val av ersättare i styrelsen:
SM7MQE Enar Nilsson omval 1 år
SM7WSS Leif Karlsson omval 1år
SM7ESK Sven Åhlin omval 1 år
SM7YTH Örjan Tollbom nyval 1 år
Ledamöter valda av årsmötet 2016. Ett år kvar av mandatperioden:
Vice ordförande: SM7VVY Tommy Abrahamsson
Sekreterare: SM7RWX Birger Eriksson
Ordinarie styrelseledamöter:
SM7YTC Christian Kemna SM7VPF Olle Alåsen
Valberedningen består av
Kristina Österberg, sammankallande, samt
SM7HDZ Björn Demant

DL7 (SM7HZK) Bo
Share