SK6JX 80-årsjubileum

sk6jx1

QSL SF80FSA

SK6JX firar 80-årsjubileum med att vara aktiva med callet SF80FSA fr.o.m 28 nov 2013 t.o.m 31 dec 2014.
Klubben bildades den 23 nov 1933.

Ett special-QSL har tagits fram för klubbens 80-årsjubileum

Vid jubileumsfesten i klubblokalen den 28 november tog SM6EMX Arne Bergström nedanstående bild.

sk6jx2

SM6YED Reino Larsson och SM6COB Sven Andreasson studerar antennavstämningsktretsarna på klubbens orginalsändare från 1936.

Det kommer att läggas ut mer information på www.sk6jx.org och qrz.com

SM6EAT Roland
Share