SK5SM – omval av styrelse efter årsmöte

SK5SM Årsmöte                2019-03-25

Omval av styrelsen. Och inga andra större frågor. Vi har ett stort samförstånd i vår klubb. Ekonomin i ordning. Just nu 40 medlemmar.

Vad som händer med Rundradiomuseet vet vi inte. Eftersom inte antennerna är inkopplade på grund av oavslutade takarbeten kan vi inte ha öppet för besökare till klubbstationen i sommar.


Kenneth SA5BZT går igenom kassarapporten som några av deltagarna följer med stort intresse.

Programmet för våren och försommaren är ganska fulltecknat. Vi diskuterade en Field Day med övernattning i september, men det är inte helt enkelt att hitta bra platser med boende.

Vid kaffet föreslog Kent och Leif en DXpedition till en av IOTA:s nyaste öar som finns söder om Haparanda – EU-192 Kataja / Inakari – och som dessutom är Sveriges östigaste punkt. Två expeditioner har redan varit där. Kanske ett av få realistiska plaster att åka till för oss. 


Styrelsen och revisor för 2019; SM5FWW Leif, SA5BZT Kenneth, SM5ELV Kent, SA7RST Roland, SM5COI Jonny och SM5BVV Morgan.

 

Källa: SK5SM’s hemsida

SM5YRA Stephan
Share