SK5RO = Månadens klubb mars 2019

Månadens klubb mars 2019

 SK5RO = Roslagens Sändareamatörer

Klubbens namn + anropssignal: ROSLAGENS SÄNDAREAMATÖRER – SK5RO

(SF40RO under jubileumsåret 2019)

1979 – SM5ELC, SM5ASV, SM5SM, SM5XO och SM5VK

den första träffen vi bildade en interimsstyrelse oktober 1979.

QTH / klubblokal + Lokator: Saknar egen klubblokal/QTH. Upptagningsområde: Uppsala län med tyngdpunkten på Roslagen

Antal styrelse och medlemmar:

Styrelse 2019:

Ordf: SM5ELC/Janne

Sekret: SM5EPC/Anders

Kassör: SM5AOG/Lennart

Antal medlemmar registrerade 2018/2019 var 54 stycken

1981 – klubbmedlemmar hos Forsmarks kraftstation 

Hemsida: Hemsidan för klubben är under omarbetning och kommer vara uppe inom kort men samma adress sk5ro.se. För den som är medlem finns även en sluten Facebook-grupp.

Klubbträff: Våra möten är ofta välbesökta. Vi har mellan 20-40 medlemmar på ett vanligt kvartalsmöte. Årsmötet är ett av de mer välbesökta och där har mötet beslutat genomföra fyra klubbträffar årligen varav ett är som sagt årsmötet. Vi möts och minglar, fikar och har alltid ett intressant föredrag om allt från radioteknik till DXpeditioner, studiebesök på någon av länets ledningsplatser typ SOS-alarmering, länsstyrelsens LLP, kommunala tidigare krigsuppehållsplatser långt ner i berget m.fl.

Aktiviteter: Försök har gjorts tidigare och frågan har varit uppe men medlemmarna vill ha just det smörgåsbord vi erbjudit genom åren som föredrag och mingel och vill inte vi ska ändra på det.

1992 – SM5ELC och SM5TNX

Radioutrustning & Repeaters: 1979 startade vi SK5RO för att man då måste vara en registrerad förening för att få tillstånd att driva en repeater. Just så kom vår repeater SK5RO i luften med inplacering i dåvarande Televerket Radios 300-metersmast i Valö/Östhammar. Med både 2 meter och 70 cm nådde vi målet att täcka kuststräckan som mötte upp från Norrtälje i söder upp i norr där Gävlerepeatern tog över samt vidare in mot Uppsala i väster. Båda repeatrarna är QRT och något önskemål från medlemmarna om att sätta upp nya finns inte.1989 – SM5ASV

Radioaktiviteter: Vi har många aktiva Contest körande medlemmar och där verkligen kända namn i vår klubb som håller vår fana högt. SK5RO förekommer ofta på fina placeringar i listorna.

Klubben har mycket kända DXeditionsfarare som är ovärderliga föredragshållare efter sina resor.

Klubben har på 90-talet gjort några få DXpeditioner har skett. Bl.a. åkte vi till Åland och aktiverade en obebodd ruta. En grupp åkte även till Morokulien och körde radio.

1998 – Åland

Loppisträffar på radiodagar i det fria har genomförts med mycket stor anslutning från klubbar runt oss när vi har sets i Näsmo hos SM5HP/Roffe genom åren.

Flera klubbar runt omkring har besökts och ett antal hembesök har gjorts hos en del av våra medlemmar med stora hus och trädgårdar.

Egna contest i SK5RO, öppet för klubbens medlemmar, genomförs årligen och vi diplomerar vinnaren vid årsmötet.

 

1997 – Dannemora (vä)+SM5SM, SM5ELC, SM5VK, SM5JKM, SM5XO (hö)

Senaste nyheter: 2019 firar vi 40 år som klubb. Det kommer vi att fira med lite extra allt under året. En jubileumscall SF40RO kommer vara i luften från olika platser och alla band och moder kommer trafikeras. Även ett födelsedagskalas i någon form kommer det att bli. Mer information om detta på hemsidan.

2017 – Radiodag hos SK5RO

Framtidsplaner: Frågan till våra medlemmar kommer ofta upp men medlemmarna vill inte ändra vår modell på möten. Utbudet av kompetenta föredragshållare som ligger på en lagom hög nivå vill man ha även i fortsättningen.

2019 – Årsmöte

Tack Sm5ELC / Janne för texten och bilderna !

Vem blir månadens klubb april 2019 ??!

SM5YRA Stephan
Share