SK5BE – Break-in – Julnumret 2019

Nyköpings Sändareamatörer = SK5BE har i många år haft ett medlemsblad “Break-in”

I julnumret finns en del intressant läsning om bl.a. NanoVNA, magnetisk loop antenn m.m.

Klicka på länken här nere !

BKjul2019

SM5YRA Stephan
Share