SK5AA = Månadens klubb maj 2019

Och vi tackar SM5KRI/Krister för hans bidrag denna månad !

SK5AA – Västerås Radioklubb

Klubbens namn + anropsignal: Västerås Radioklubb SK5AA

QTH / klubb lokal + Lokator: Vi har vår lilla lokal ute på Hässlö, Västerås där vi hyr 1/3 av ett rum i samarbete med en annan förening där. Lokator är JO89HO, besöksadress Flottiljgatan 61.

Historia: Klubben bildades 2 mars 1943 och fyllde 75 år 2018. I en artikel i lokaltidningen VLT finns det mer att läsa: https://www.vlt.se/artikel/vasteras-radioklubb-tio-ar-kortvagsprogram-fran-bryssel

Antal medlemmar: Just nu 90 medlemmar. Styrelsen består av:

Ordförande      SM5ACQ           Donald Olofsson
Vice ordf           SM5GRD           Kåre Lekebjer
Sekreterare      SM5EFX             Anders Eidenvall
Kassör               SM5KRI              Krister Eriksson
Ledamot           SM5ENX            Lennart Svensson
Suppleant         SM5DEV            P-O Anfelter
Suppleant         SM5DIC             Ragge Jagero

Styrelse från SK5AA

Hemsida: www.sk5aa.se – webmaster SM5KRI. Vi finns även på Facebook.

Klubbträff: Månadsmöten andra torsdagen i månaden, uppehåll juli – augusti.

Aktiviteter: Oftast är det månadsmötena med något föredrag. Vi försöker hålla öppet hus torsdagar då medlemmar kan komma och köra lite radio och hämta QSL-kort. Vi har poängjakter i RPO med ett 10-tal deltagare i genomsnitt. Varannan tisdag är vi några som träffas vi på en restaurang beläget vid Finnslätten där många VRK:are arbetar och äter Ham-lunch. Alla aktiviteter finns i kalendern på hemsidan.

RPO på gång !

Ungdomsaktivitet/Utbildningar: För närvarade inga ungdomar i klubben, Vi planerar ingen kurs i år.

Radioutrustning & Repeaters: Vi har i klubblokalen utr för HF CW/SSB, VHF/UHF FM i shacket. Antenner är enkla dipoler för kortvåg och en vit pinne för VHF/UHF.

VRK’s repeatrar VHF/UHF SK5RHQ är belägna i Västerås och 2m-repeatern har varit i drift sedan 1973. Vi har även en repeater i Kolsva som används för samband (rally).

Radioshack vid SM5IZS

Radioaktiviteter: Vi har en aktiv och framgångsrik RPO-sektion och många av medlemmarna tävlar i contest för VRK. Se bara topplistorna för HF Contest Cup, månadstesterna m.m.

Framtidsplaner: Vi är värd för klubbledarträff för D5 i augusti. Rallysamband samma månad och ev hjälpa en Scoutkår i Västerås med JOTA. Vi skall nog göra ett försök med en certifikatkurs under 2020. Vi vill också marknadsföra oss mera för att synas.

Deltagare vid årsmöte

Källa: SM5KRI / Krister

 

SM5YRA Stephan

Share