SK5AA – Årsmöte 13 feb.2020

Västerås Radioklubb

Kallelse till årsmöte 2020

Samtliga medlemmar i Västerås Radioklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Plats: Flottiljgatan 61, Västerås Tid: torsdagen13 februari 2020 kl. 19.00.

 

Källa: SM5KRI / Krister

SM5YRA Stephan
Share