SK4SV årsm mm

Samband Värmland årsmöte/rallyträff 7/4
Medlemmar i Samband Värmland och övriga av radiosambands-intresserade
Inbjudes till möte.lördagen den 7 april 2018 kl: 11:00 i IOGT-NTO-lokalen
Rudstorget 28 Karlstad.
Efter mötet information om DMR av SA4BYH Hans.
Vi tänker bjuda på något ätbart, och vill ha anmälan, senast 30 mars, om deltagande till
SM4HBG Rolf tel. 070-315 67 18 eller SMS, mail till kontakt@samband går också bra.
Välkomna till en trevlig träff önskar styrelsen.
SM4HBG Rolf, SA4BYH Hans, SM4VJG Peter och SA4AVS Christer

SM1WXC Christer
Share